top of page
forth-7977150.jpg

Opnå en byggetilladelse

Fra byggegrund til byggetilladelse

For at opnå en byggetilladelse i Danmark, skal der være styr på en række formalier. Vi hjælper med alle dokumenterne og indhenter byggetilladelsen hos din kommune. Sagsbehandlingstiden er meget forskellig. Det kan tage fra få uger til op mod 1 år.

Vi vil som udgangspunkt altid placere huset, så det ikke kræver dispensation fra lokalplanen. Kun i særlige tilfælde er det muligt at opnå en dispensation. 

Faste priser på vejen mod byggetilladelse

Vi prissætter indhentning af byggetilladelse og placering på din byggegrund særskilt. Langt de fleste kan nøjes med vores basispakke. Men har du en byggegrund med andre bygninger, eller særlige forhold, skal du betale lidt mere. Vores prissætning modsvarer de timer vi skal bruge på arbejdet.

Landmåler

Før vi kan placere dit nye HjemIgen hus på din byggegrund, skal landmåleren lave de nødvendige opmålinger. Landmåleren afsætter grunden helt præcist med alle højdekoter, skel mod naboer og vej. Og meget mere.

Basis placering

Vi laver en situationsplan med placering af dit kommende HjemIgen hus på din byggegrund. Vi gennemlæser også alle lokalplaner og indarbejder det modtagne fra landmåleren. Vi angiver også placeringen af indkørslen.

18.000 inkl. moms

Tinglysninger og servituetter

Det er vigtigt at kende alle tinglysninger og servitutter på byggegrunden. Ellers kan vi ikke placere huset korrekt - og dermed opnå en byggetilladelse. Landmåleren indhenter disse.

Besøg og visualering

Hvis du gerne vil have besøg af vores arkitekter, kigger de gerne forbi på byggegrunden og drøfter placeringen med dig som bygherre. Vi kan også lave en fotorealistisk visualisering af huset på grunden.

3.000 inkl. moms for besøg

7.500 inkl. moms for visualisering

Byggefelt og byggelinjer

Mange byggegrunde har et udlagt byggefelt, hvor alle bygninger som udgangspunkt skal holdes indenfor. Byggelinjerne er i princippet linjerne der afgrænser byggefeltet - kært barn har mange navne.

Udvidet placering

Har du eksisterende bygninger på din byggegrund, måske har du revet en tidligere bolig ned, så skal vi lave en del mere arbejde. Dine eksisterende bygninger skal angives på de nye ansøgninger.

25.000 inkl. moms

Hjemigen_Ankomst carport.jpeg

Byggetilladelsen

Efter det valgte HjemIgen hus er placeret på din byggegrund, kan selve arbejdet med byggetilladelsen påbegyndes. Vi samler alle de nødvendige dokumenter og rækker ud til kommunens byggesagsbehandlere.

Det er en tidskrævende proces, der kræver stor indsigt i lovgivningen.

 

Vi har prissat ydelsen symbolsk til 30.000 inkl. moms.

Forstå priserne og pakkerne

Basis placeringspakken kan kombineres med besøg og visualisering. Vælger du udvidet placering skal du ikke have basis pakken. Udvidet placering kan også kombineres med besøg og visualisering.

 

Visualisering er et fotorealistisk computergenereret billede, der viser huset og grunden. Du kan sammenligne den med visualiseringen du ser herunder.

Hjemigen_Gardrum mod kok.jpeg

Hør mere om byggetilladelse

Og arbejdet med at placere huset på din byggegrund - og alle dokumenterne der er nødvendige for at kunne bygge.

Hjemigen_2 enheder fra have.jpeg
bottom of page